Komunikaty

WAŻNA INFOR­MA­CJA

W związku z pojaw­ia­ją­cymi się zapy­ta­ni­ami o miejsce prze­chowywa­nia archi­wal­nej doku­men­tacji osobowo-​płacowej byłych pra­cown­ików Zakładów Mechaniczno-​Precyzyjnych „Mera-​Błonie” infor­muję, że wg mojej wiedzy takie dane do celów emery­tal­nych można uzyskać w archi­wum w Otwocku.

Podaję nami­ary:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Odd­ział Archi­wum w Otwocku

05 – 400 Otwock, ul. Górna 13

tel. (22) 788 53 66; tel/​fax (22) 788 45 12.

Jerzy Bezpałko

================================================================================================================================================