Filie

Oddział Zamiejscowy w Zabrzu

Filia w Zabrzu przejęła z Mera-Błonie produkcję perforatorów taśmy papierowej D-102. Po pewnym okresie czasu filia z nazwa handlową “Mera-Elzab” usamodzielniła się w ramach zjednoczenie “Mera” i oprócz perforatorów taśmy nowy zakład podjął na dużą skalę przemysłową produkcję monitorów ekranowych.

Oddział Zamiejscowy w Zambrowie

 Rozpoczęcie produkcji w Oddziale w Zambrowie zostało poprzedzone adaptacją przejętego budynku, dobudowaniem nowej hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, towarzyszącymi oraz zakupem maszyn i urządzeń. Realizację inwestycji rozpoczęto w 1969 r. W końcu roku 1970 przekazano do użytku adaptowany budynek, natomiast pozostałe obiekty w kwietniu 1971 r.

Zagospodarowywanie powierzchni produkcyjnych oraz uruchomianie produkcji w Oddziale następowało etapowo. Zgodnie z docelowymi założeniami projektowo-technologicznymi w styczniu 1971 r. uruchomiono produkcję pierwszej partii części do termostatu – po uprzednim przeszkoleniu pracowników w zakładzie macierzystym.

Pełne przejęcie produkcji termostatów do samochodu Fiat 125p oraz samochodu Fiat 124 na eksport do ZSRR nastąpiło w marcu 1971 r.

Ze względu na rezerwę powierzchni produkcyjnej w roku 1972 i latach następnych Oddział przejął z zakładu macierzystego produkcję poszczególnych zespołów i podzespołów do urządzeń peryferyjnych.

Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

Działalność produkcyjną Oddział Zamiejscowy w Siedlcach rozpoczął w IV kwartale 1972 r. i w I kwartale 1973 r., w części budynku o powierzchni około 300 m2, wydzierżawionego od Zarządu Budynków Mieszkalnych, w którym poprzednio mieściły się warsztaty szkoły zawodowej. Lokalizacja Oddziału w tym budynku była lokalizacją przejściową.

W VI kwartale 1972 r. rozpoczęto w Siedlcach budowę nowego zakładu z uwzględnieniem hali produkcyjnej, pomieszczeń socjalnych, administracyjnych oraz powierzchni pomocniczych. Oddanie do użytku hali produkcyjnej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym nastąpiło w I kwartale 1973 r. W następnym okresie powstał budynek galwanizerni oraz pomieszczenia magazynowe i stołówka.

Oddział w Siedlcach wykonywał głównie produkcję detali do urządzeń peryferyjnych. Do Oddziału przekazywano także produkcję tarczy telefonicznej.

Oddział Zamiejscowy w Gdańsku

W 1985 roku rozpoczęły się zabiegi o przejęcie zakładu Unitra-Magmor w Gdańsku Oliwie. Nie są znane w Błoniu początki tego zakładu, poza tym, że w latach siedemdziesiątych zajmował się produkcją wag laboratoryjnych i że – mając w tym względzie pewne techniczne osiągnięcia – zaczął być spychany na boczne gospodarcze tory. Okoliczności te skłoniły MPM do oddania przedsiębiorstwa do zjednoczenia Unitra-Dom, które wzmocniło zakład kadrą z innych przedsiębiorstw i powierzyło produkcję magnetofonów, przeniesioną z innych zakładów.

Gdańska filia Zakładów w Błoniu była producentem i dostawcą mechanizmów drukujących do drukarek D-100, eksportowanych m.in. do zakładów w Orle (ZSRR).