Kacprzak Ryszard

PRO MEMORIA – Ryszard Kacprzak

11 czerwca 2008 roku zmarł Ryszard Kacprzak. Pogrzeb odbył się na błońskim cmentarzu 14 czerwca, z udziałem rodziny, wielu przyjaciół, znajomych.

Urodził się 3 lipca 1930 r. Ukończył liceum handlowe w Warszawie na Nowogrodzkiej. Był wieloletnim pracownikiem Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie”, w okresie końcowym – zatrudniony w Dziale Handlowym. Był czas, że realizował swe sportowe hobby jako międzynarodowy sędzia piłkarski.

Przez wiele lat należał do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. W latach 1995-2003 – a więc przez dwie kadencje – był członkiem zarządu Towarzystwa. Należał do grona osób, które przygotowały do druku album „Błonie na dawnej fotografii” wydany przez Towarzystwo. Służył wtedy informacjami o dawnym Błoniu, pomagał w ustalaniu nazwisk osób przedstawionych na fotografiach, nie ukrywając zadowolenia, że na kilku z nich znajdują się członkowie rodziny Kacprzaków (Dionizy, Wiktor, Ryszard i in.). Jego wiedza o dawnym Błoniu i jego mieszkańcach pozwoliła uniknąć błędów, pomyłek.

Znaliśmy się z czasów „Mery”, później ta znajomość odnowiła się w czasie wielu spotkań w pokoiku Towarzystwa, na pięterku w Poniatówce, nie tylko podczas prac nad wspomnianym albumem, kiedy to nieraz przydawał się Jego wrodzony spokój i rozwaga, stateczność i solidność, dzięki którym zyskiwał życzliwość i szacunek.

Z Jego śmiercią zamknęła się kolejna karta historii miasta, błońskich Zakładów. Historii, którą przecież swym działaniem tworzą ludzie.

Roman Nowoszewski

(„BIS” 2008, nr 6/7)