Kalendarium

26.01.1953:  Powołanie Zakładów Mechaniczno–Precyzyjnych w Błoniu.

1.10.1953 –rozpoczęcie działalności produkcyjnej na rzecz przemysłu zbrojeniowego. Przejęcie od 1.04.54 produkcji „N” z zakładów „Kasprzaka” w Warszawie.

1957-58: Produkcja anemometrów, szybkościomierzy do motocykli i motorowerów, linki napędowe do szybkościomierzy.

1958: Powołanie filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sochaczewie z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym w Błoniu.

1957: Zakup licencji na zegarek naręczny męski w I Moskiewskiej Fabryce Zegarków im. Kirowa (zegarek „Kirowskije”).

1961: Uruchomienie produkcji tarczy telefonicznej. Uruchomienie partii informacyjnej 1000 szt. zegarków z części własnej produkcji. Do montażu zegarka wybudowano halę montażową.

1962: Decyzja na szczeblu rządowym o zaprzestaniu produkcji zegarka z części własnych, zachowanie montażu na częściach importowanych z I MFZ, własna produkcja tylko kopert, tarcz zegarkowych, wskazówek, główki naciągowej.

1964: Uruchomienie produkcji przystawki balansowej, mechanizmów manometrów, wznowienie produkcji wkładów włókienniczych.

1964 – 65: Zorganizowanie przychodni lekarskiej.

1965: Podporządkowanie zakładu Zjednoczeniu Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej „MERA”.

1966–67: Zaprzestanie produkcji zegarka, podjęcie produkcji urządzeń peryferyjnych do EMC.

1966: Powołanie Zakładu Doświadczalnego.

1968: Zakup w firmie ICL (Anglia) licencji na mechanizm „666/V3” szybkiej drukarki wierszowej, uruchomienie zestawu wskaźników do samochodu Fiat 125P.

1969: Uruchomienie produkcji czytnika stykowego taśmy perforowanej RG-3 dla „TELETRA” – Poznań oraz dziurkarki taśmy perforowanej D-102 i czytnika fotoelektrycznego CT-1001 (konstrukcje Politechniki Warszawskiej).

1970: Uruchomienie produkcji czytnika taśmy CT-300, termostatów woskowych do samochodów Fiat 125P dla FSO i dla zakładów „ANDORIA” w Andrychowie. W wersji zmodyfikowanej termostaty woskowe były eksportowane do zakładów samochodowych w Togliatti (ZSRR) do samochodów Żiguli (licencja na Fiat 124). W 1971 r. produkcja termostatów była przekazana do oddziału w Zambrowie.

Uruchomienie produkcji szybkiej drukarki wierszowej DW-21 do EMC „Mińsk” dla Zakładów Maszyn Matematycznych w Mińsku (Białoruś).

Powołanie Technikum dla Pracujących przy ZMP „Mera–Błonie”.

1972: Organizacja serwisu technicznego drukarek w b. ZSRR i w b. KDL.

1973: Zakup licencji na drukarki mozaikowe LX-180 (oznaczenie zakładowe DZM-180/EC-7186) w firmie Logabax (Francja).

1974: Powołano Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Urządzeń Informatyki „Mera–Błonie”.

Uruchomienie produkcji szybkiej drukarki wierszowej DW-3/EC-7033 do maszyn cyfrowych serii RIAD – konstrukcja drukarki w oparciu o mechanizm 666/V3, elektronika opracowana w OBRUI „Mera-Błonie” we współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych .

Wdrożenie do produkcji drukarki wierszowej DW-150/600 – opracowanie OBRUI „Mera-Błonie”.

1976: Uruchomienie produkcji terminali konwersacyjnych DZM-180 KSR i DZM-180-57 na bazie drukarki DZM-180.

1977: Uruchomienie minikomputerów MERA -100, monitora DZM-180/05 i DZM-180/25 do EMC „Odra”.

1978: Uruchomienie zmodernizowanej drukarki wierszowej DW-3M.

1982: Wdrożenie do produkcji szybkiej drukarki wierszowej DW-401/EC-7033M – opracowanie OBRUI „Mera-Błonie” (b. głęboka modernizacja mechanizmu drukującego – nowy typ zespołu młotków drukujących, wyeliminowanie zsp. sprzęgła elektromagnetycznego, nowa elektronika). Ta drukarka w latach następnych zastąpiła drukarkę DW-3M.

Uruchomienie szeregowej drukarki mozaikowej D-180 – opracowanie własne w oparciu o licencyjną drukarkę DZM-180, która w następnych latach była wycofana z produkcji.

Ilość i wartość produkcji ważniejszych wyrobów w cenach porównywalnych 1971 roku:

 • szybkościomierze do pojazdów jednośladowych (1957-1970 – produkcja przekazana do Łodzkiej Fabryki Zegarów): 2.351.832 szt.
 • liczydła do liczników pomiaru energii (1967-1970 – produkcja przekazana do zakładów „Pafal” w Świdnicy): 2.398.960 szt.
 • napędy do motocykli i motorowerów (1957-1971 r. – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lawit” w Błoniu): 2.170.000 szt.
 • przekładnie do szybkościomierza pojazdów jednośladowych (1964–1971 – produkcja przekazana do zakładów „Lumel” w Zielonej Górze): 130.00 szt.
 • mechanizm przesuwu taśmy do rejestratorów „Siemens” (1966-1971 – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lumel” w Zielonej Górze): 14.000 szt.
 • kraniki paliwa (1963-1971 – produkcja przekazana do Spółdzielni Pracy „Lawit” w Błoniu): 557.000 szt.
 • zegarek naręczny (1960-1969): 1.263.663 szt. / 782,6 mln zł
 • przystawka balansowa (1964-1970): 502.557 szt./ 104.4 mln zł
 • zsp. mechanizmu manometru (1964-1970 – produkcja przekazana do Kujawskiej Fabryki Manometrów we Włocławku): 3.565.158 szt. / 79,3 mln zł
 • zestaw wskaźników do samochodu Fiat 125P (1968-1972 – produkcja przekazana do zakł. „Pafal” w Świdnicy): 239.000 szt.
 • licznik do magnetofonu „Grundig” (1970-1972 – prod. przekazana do Spóldz. Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wielkopolskim): 185.496 szt.
 • czytniki taśmy perforowanej FC-11, RG-3, CT-1001, CT-300 i pochodne (1968-1980): 1.110,4 mln zł
 • dziurkarka taśmy perforowanej D-102 (1969-1972 – produkcja przekazana do filii w Zabrzu – Zakł. Urządzeń Komput. „Mera-Elzab”): 250 szt. + 72 kpl. mech.
 • czytnik taśmy perforowanej CT-2000 (1971-1974 – produkcja przekazana do Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej): wykonano tylko prototypy
 • telefoniczne tarcze numerowe (1961-1970): 5.207.597 szt./ 394,5 mln zł
 • drukarki wierszowe: (1972-1980): 7.456 szt. / 14.492,1 mln zł
 • drukarki mozaikowe (1973-1980): 14.504 szt. / 3.265,3 mln zł
 • terminale (1976-1980): 2.803 szt. / 833,5 mln zł
 • minisystemy (1978-1980): 1.446 szt. / 87,3 mln zł

W 1980 r. w ZMP „Mera-Błonie” było zatrudnionych 2.382 pracowników, w filii Zambrów – 352 prac., w filii Siedlce – 632 pracowników.

1992: krach finansowy na rynku b. ZSRR i b. KDL. „VneshEkonomBank” – ZSRR przestaje bez uprzedzenia płacić za dostawy wyrobów dla wszystkich dostawców. Jest to rok upadłości w rozliczeniach z b. krajami RWPG w tzw. rublach transferowych i przejście na rozliczenia wolnodewizowe. 85 % wartości produkcji ZMP „Mera-Błonie”, podobnie jak i większości innych zakładów państwowych stał się „zerem”. Nastąpiły grupowe zwolnienia pracowników. Rozpoczęło się poszukiwanie nowych kontaktów kooperacyjnych i odbiorców wyrobów.

1991: Automaty telefoniczne TPS-91 dla firmy „Telefonica” na zamówienia TP S.A. (ogółem wyprodukowano ok. 150.000 szt.).

1993: Zestawy wskaźników do samochodów Polonez (opracowanie własne) – do 2003 r. wyprodukowano i dostarczono do samochodów Polonez, Żuk, Lublin ok. 600.000 szt.

do 2001 r. rozwijano i produkowano głowice drukujące do mechanizmów drukarek igłowych

1995: Opracowano i wdrożono do produkcji konstrukcję centralnej blokady drzwi samochodowych (produkcja nadal kontynuowana w ramach firmy MANN.

1996: Wspólnie z firmą Posnet opracowano dokumentację i wdrożono do produkcji drukarki fiskalne – produkcja do 1998 r.

1996: Umowa kooperacyjna z f-mą Dassault (Francja) – w ramach tej umowy produkowano bileterki dla portów lotniczych. W ramach wspólnego startu do przetargu w Warszawie otrzymaliśmy dokumentację na kasownik biletów ze ścieżką magnetyczną. Podjęto eksport do Hiszpanii (wyprodukowano ok. 1000 szt.). W ramach umowy licencyjnej prowadzono prace nad bankomatem i terminalami. Nie było produkcji, gdyż nie pozyskano zamówień.

1997: Automat telefoniczny TPE-97 na zamówienie firmy „Telefonica”, ogółem wyprodukowano ok. 50.000 szt.

1997: Parkometr „X-3” z płatnością bilonem pod założenia do przetargu na ten produkt dla m. st. Warszawy – dostarczono partię ponad 1300 szt. parkometrów.

1999: W I kw. tego roku uzyskano certyfikat ISO 9001 na całość produkcji i usług.

1999: Automat telefoniczny CTPI dla sieci analogowych i cyfrowych na zamówienie firmy „Telefonica”, wyprodukowano 14.000 szt.

2001: Parkometry X3/4E dla strefy parkowania w Dniepropietrowsku (Ukraina) – zamówienie polsko-ukraińskiej spółki 4 Ever Inventive.

 

 

Większość wysoce skomplikowanych technologicznie produktów ZMP „Mera–Błonie” była przeznaczona pod konkretne zapotrzebowania firm i w większości sprzedaż podlegała procedurom przetargowym (parkometry, urządzenia dla metra). Odbiorcy zestawów wskaźników do samochodów (FSO, zakłady w Lublinie i w Nysie) zredukowały produkcję samochodów z uwagi na dużą konkurencję na rynku, co spowodowało duży spadek wartości produkcji w Mera-Błonie. Zakład podjął program naprawczy w celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Na początku 2003 r. Wojewoda Warszawski narzucił ZMP „Mera-Błonie” zarząd komisaryczny, który trwał do I półrocza 2003 roku.

 

 

6 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość przedsiębiorstwa.