O błońskiej Merze

  • o zegarku w prasie — wyciągi — “prasa_produkcja_zegarkow” (kliknij na ten link)
  • SPOTKANIE KOŃCZĄCE WYSTAWĘ BŁOŃSKICH ZEGARKÓW – W dniu 27 listopada – ostatnim dniu trwania wystawy błońskich zegarków, w salonie odCzasu doCzasu w Złotych Tarasach spotkali się miłośnicy tych zegarków – w większości skupieni w Klubie Miłośników Zegarów i Zegarków oraz byli pracownicy Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” – link do informacji http://www.zegarki.info.pl/zegarki_z_blonia/
  • Nasze sprawy i sprawki. GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU, nr 9(41)/2014 – artykuł MERA-BŁONIE 1953-2003 – GAZETA SP2 – MAJ 2014 (kliknij na ten link)
  • Upadek polskiego potentata, artykuł w nr 17/2014 Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” – Art_Tyg_Sl-Dabr (kliknij na ten link)
  • Informacja wewnątrzzakładowa o ZMP “Mera-Błonie” na 35-lecie (1988 r.) – kliknij na ten link