Pracownicy

Lista pracowników

Kadra zarządzająca —  ZMP 15_Kadra_str.281-286 (kliknij na ten link)

Alfabetyczny spis pracowników — Wielka lista nazwisk

Wielka lista nazwisk pracowników ZMP „Błonie” („Mera-​Błonie”) już zawierała 4.275 pozycji ułożonych w porządku alfabetycznym. Akltualnie lista zawiera 3789 pozycji. Niestety, z powodu zamknięcia naszej strony wśród innych 30 stron na pewnym serwerze w Gdańsku przez jego właściciela została utracona większość danych tego portalu i jest to nowa jego wersja. Niniejsza lista została opracowana na podstawie wykazów nazwisk z książek telefonicznych Błonia, indeksu z książki „Histo­ria Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie” (1953−2003)”, z dostępnych egzemplarzy czasopism „Głos Załogi” i „Informator NSZZ Solidarność ZMP Mera-​Błonie”, z wykazów darczyńców wpłacających dobrowolne składki na rzecz zakład­owego klubu sportowego, a przede wszystkim dzięki pomocy wielu byłych pracown­ików zakładu. Szczególne podziękowania należą się Irenie Bryzek, Pawłowi Dojerowi, Ludwikowi Gajewskiemu, R.J. Godzinom, Januszowi Guzikowi, Władysławowi Jasińskiemu, Eugeniuszowi Kolano, Januszowi Krzyżanowskiemu, Tadeuszowi Kryńskiemu, Urszuli Leduchowskiej, Józefowi Rokickiemu, Markowi Siekierskiemu, Ryszardowi Wlekłemu, Antoniemu Wodzyńskiemu i Alicji Zbińkowskiej. Uwzględniając rotację pracowników w ciągu 50 lat istnienia zakładu, należy przyjąć, że pełny wykaz pracowników zakładu może zawierać nawet około ośmiu tysięcy nazwisk, których odtworzenie z pamięci jest niemożliwe. Niniejszy wykaz jest bez wątpienia obarczony nieścisłościami w pisowni niektórych nazwisk. Takie różnice można zauważyć, porównując np. „Głos Załogi” z innymi wymienionymi źródłami. Nazwiska kobiet mogą być zdublowane z braku informacji o zmianie nazwiska panieńskiego na mężowskie. Tam, gdzie to było wiadome, nazwisko panieńskie podano w nawiasie.

Dla upamiętnienia naszej wspólnej zakładowej historii warto tę listę uzupełniać i poprawiać błędne wpisy. Osoby, które mogłyby pomóc, jak również osoby, które z tylko sobie wiadomych względów nie życzą, aby ich nazwiska figurowały na liście, prosimy o zgłoszenie zmian na adres jurbez@​wp.pl.

We wspólnym interesie społecznościowym liczę na dalszą owocną współpracę w tym zakresie.

Jerzy Bezpałko

A B C Ć D E F G H
I J K L Ł M N O P
R S Ś T U W Z Ż