Szkoła

Szkoła przyzakładowa

Historia szkoły – kalendarium

01.09.1962 r. Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Przyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych “Błonie” w Błoniu k/Warszawy
01.09.1971 r. Minister Przemysłu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Błonie” w Błoniu

W skład zespołu wchodzą:

1. Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Błonie” w Błoniu

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Błonie” w Błoniu

01.09.1973 r. Szkoła zmienia dotychcza­sową nazwę na: Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” w Błoniu
01.09.1980 r. Kurator Oświaty i Wychowania powołuje Policealne Studium Zawodowe Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” w Błoniu
01.09.1980 r. Kurator Oświaty i Wychowania przenosi Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Warszawskich Hut Szkła w Ożarowie Mazowieckim do budynku szkolnego w Błoniu
1980 r. na boiskach sportowych przy szkole położono tartan
1982 r. w szkole zainstalowano pierwszy komputer Mera-100
1984 r. powołano klasy sportowe
01.09.1986 r. Kurator Oświaty i Wychowania zamyka Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Warszawskich Hut Szkła w Ożarowie Mazowieckim wchodzącą w skład Zespołu Zawodowych Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” w Błoniu
01.09.1990 r. Kurator Oświaty i Wychowania powołuje Technikum Mechaniczno-Elektroniczne zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” w Błoniu
01.09.1991 r. Z powodu trudności ekonomicznych zakładu i zmian zachodzących w gospodarce kraju, dyrekcja Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie” podjęła decyzję o likwidacji statusu szkoły z przyza­kładowej i sprzedała szkołę dla Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie

Szkoła zostaje placówką kuratoryjną i otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Technicznych w Błoniu

W skład zespołu wchodzą:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2. Policealne Studium Zawodowe

3. Technikum Mechaniczno-Elektroniczne

4. Technikum Mechaniczno-Elektroniczne dla Pracujących

1991 r. mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Policealnego Studium zawodowego (zapisanych 242, ukończyło 132) - od roku szkolnego 199293 szkoła nie prowadzi naboru
1992 r. Mury szkoły opuszczają ostatni absolwenci Technikum Mechaniczno-Elektronicznego dla Pracujących

Przez 21 lat funkcjonowania technikum do szkoły zapisało się 1044 słuchaczy, ukończyło 359, w tym:

- obróbka skrawaniem - 162

- elektronika ogólna - 197

- egzamin dojrzałości zdało 147 słuchaczy

- bez egzaminu dojrzałości 212

01.09.1993 r. Kurator Oświaty w Warszawie powołuje Liceum Ekonomiczne
10.09.1993 r. Z inicjatywy dyrektora Henryka Karola i Zespołu Szkół Technicznych powołano Międzyszkolny Klub Sportowy jednoczący szkoły w Błoniu
Klub wpisany do rejestru Stowarzyszenia Kultury i ich Związków Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, poz. 311.Funkcję prezesa klubu pełni Jerzy Gutkowski, dyrektor Szkoły Podsta­wowej nr 2
1995 r. mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Technikum Mechaniczno-​Elektronicznego
1997 r. mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Ekonomicznego
01.09.1997 r. Kurator Oświaty w Warszawie powołuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kurator Oświaty w Warszawie przekształcił Zespół Szkół Tech­nicznych w Zespół Szkół Nr 1

01.09.1998 r. Kurator Oświaty w Warszawie powołuje II Liceum Ogólnokształcące
01.01.1999 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w związku z ustawą o administracji publicznej przekazał własność mienia będącego we władaniu Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2002/​2003 r. wprowadzenie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego
12.10.2006 r. Zespołowi Szkół nr 1 w Błoniu nadano imię Melchiora Wańkowicza

Lokale zajmowane przez szkołę:

1962 – 1971 r. budynek Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu przy ul. Okrzei 3
1971 – 1975 r. II piętro w tzw. “starym biurowcu” Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych “Mera-Błonie”
1975 r. oddano do użytku nowy budynek z przeznaczeniem na szkołę (uczniowie uczą się w nim do dzisiaj)

Funkcje dyrektorów pełnili kolejno:

  • Henryk Opala (1962−1970)
  • Bronisław Wąsacz (1970−1971)
  • Tadeusz Dyngler (1971−1972)
  • Jerzy Śliwiński (1972−1975)
  • Bolesław Ogrodzki (1975−1980)
  • Henryk Karol (1980−1994)
  • Witold Bonarski (1994−1995)
  • Jacek Cieślak od 1995 r.

Za stroną http://​www​.zs1​-blonie​.pl/