Z życia załogi

  •  Fotografie z życia załogi w większości pochodzą ze zbiorów zakładowych i są podzielone na w/w umowne okresy zdarzeń. W linku <Głos Załogi i Informator “Solidarność”> umieszczono wyciągi z tych wydawnictw w postaci skanów.